सेतो गृहिणी कालो छिमेकी साथी साथीसँग घरको काम गर्दैन