मलाई कालो मान्छे संग एक ठूलो कालो कुकुर परिपक्व कुगर चुस्न र सवारी गर्न मन पर्छ