होटेलको कोठामा श्रीमती र पहिलो कालो कुकुर यौनसम्पर्क गर्दै