इटालीबाट बढ्दो रूपमा, जोडीहरूका साथ साहसिक कार्यहरू