नराम्रो जापानी केटी मेरो लङ्ग संग यति लोभी भयो कि म उसबाट टाढा हुन सकिन