शाना तपाई सबैलाई आफ्नो गधा देखाउँदै हुनुहुन्छ आशा छ तपाईलाई मनपर्छ