यो मेरो नरम सानो कुकुर संग खेल्न धेरै राम्रो लाग्छ