श्रीमानले खिचेको बेला एक कोकको बोतल चुस्नु, त्यसपछि उसको कुकुर चुस्नु